оценка проекта и оценка недвижимости, оценка ущерба, оценка стоимости, оценка земли
оценка проекта
 
оценка проекта

 

  • Текущая оценка недвижимости:

 

NBScience LLC

(54 % готовности)

 

  • Проведена оценка бизнеса для:

 

Фармацевтическая фирма "Дарница"

Представительство

компании "HSC-Germany"

 

оценка квартир

оценка автомобиля

оценка земли

оценка ущерба

 

 

оценка проекта

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

оценка проекта

оценка проекта

 

оценка проекта

оценка квартир

ФОНД ДЕРЖАВНОГО МАЙНА УКРАЇНИ
ІНСТРУКТИВНИЙ ЛИСТ

від 17.12.2008 р. N 10-36-18407
Регіональним відділенням та представництвам ФДМУ

Щодо виконання робіт з оцінки майна оцінювачами філій, які є відокремленими підрозділами суб'єкта оціночної діяльності - суб'єкта господарювання

У зв'язку із зверненням суб'єктів оціночної діяльності щодо надання роз'яснень з питань оформлення звіту про оцінку майна і висновку про вартість майна оцінювачами філій суб'єкта оціночної діяльності - суб'єкта господарювання та недопущення порушень законодавства з питань оцінки Фонд державного майна України (ФДМУ) повідомляє таке.

Відповідно до ст. 5 Закону України "Про оцінку майна, майнових прав та професійну оціночну діяльність в Україні" (далі - Закон) (набрав чинності 07.09.2001) практичну діяльність з оцінки майна можуть здійснювати суб'єкти оціночної діяльності - зареєстровані в установленому порядку фізичні особи - суб'єкти підприємницької діяльності, а також юридичні особи незалежно від їх організаційно-правової форми та форми власності, які здійснюють господарську діяльність, у складі яких працює хоча б один оцінювач, та які отримали сертифікат суб'єкта оціночної діяльності відповідно до цього Закону.

Згідно зі ст. 12 вказаного Закону, а також відповідно до пп. 59, 60 Національного стандарту N 1 "Загальні засади оцінки майна і майнових прав", затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 10.09.2003 N 1440, звіт про оцінку майна підписується оцінювачами, які безпосередньо проводили оцінку майна, і скріплюється печаткою та підписом керівника суб'єкта оціночної діяльності. Висновок про вартість майна підписується оцінювачем (оцінювачами), який безпосередньо проводив оцінку майна, і скріплюється печаткою та підписом керівника суб'єкта оціночної діяльності - суб'єкта господарювання.

Відповідно до ст. 95 Цивільного кодексу України та ст. 58 Господарського кодексу України філії та представництва не є юридичними особами. Вони наділяються майном юридичної особи, що їх створила, і діють на підставі затвердженого нею положення. Керівники філій та представництв призначаються юридичною особою і діють на підставі виданої нею довіреності.

Згідно з частиною другою ст. 207 Цивільного кодексу України правочин, який вчиняє юридична особа, підписується особами, уповноваженими на це її установчими документами, довіреністю, законом або іншими актами цивільного законодавства, та скріплюється печаткою.

З огляду на вищезазначене суб'єкт оціночної діяльності - суб'єкт господарювання має здійснювати господарську діяльність (зокрема пов'язану з оцінкою майна) в межах повноважень, передбачених його установчими документами. Передача повноважень щодо підпису звітів про оцінку майна та висновків про вартість майна, а також укладення договорів на проведення робіт з оцінки майна філіями від імені юридичної особи мають бути передбачені цими установчими документами. Крім того, підписи уповноважених на це осіб повинні скріплюватися печаткою юридичної особи - суб'єкта оціночної діяльності.

Таким чином, якщо оцінка майна виконується фахівцями (працівниками, що мають кваліфікаційні свідоцтва оцінювачів) філій, які не мають виданого ФДМУ сертифіката суб'єкта оціночної діяльності, але є відокремленими підрозділами суб'єкта оціночної діяльності - суб'єкта господарювання, звіт про оцінку майна, та висновок про вартість повинні підписувати оцінювачі філії, які безпосередньо проводили оцінку майна та керівник суб'єкта оціночної діяльності - суб'єкта господарювання. Звіт та висновок можуть підписуватися керівником філії, уповноваженим установчими документами та довіреністю керівника суб'єкта оціночної діяльності. Підпис скріплюється печаткою суб'єкта оціночної діяльності - суб'єкта господарювання.

Якщо повноваження, передбачені вище, не були зазначені в установчих документах на момент реєстрації суб'єкта оціночної діяльності - суб'єкта господарювання, то цей суб'єкт має інформувати ФДМУ стосовно змін, що відбулися в його установчих документах, та надіслати нотаріально засвідчені копії змінених документів для відображення інформації щодо вказаних змін у Державному реєстрі суб'єктів оціночної діяльності. Таким чином здійснюється контроль за оціночною діяльністю (зокрема в частині делегування відповідних повноважень суб'єктами оціночної діяльності - суб'єктами господарювання на проведення робіт з оцінки майна).

Суб'єкт оціночної діяльності - суб'єкт господарювання спільно з його філіями несуть відповідальність за недотримання вимог чинного законодавства при виконанні робіт з оцінки майна цими філіями, уповноваженими на зазначені вище роботи суб'єктом оціночної діяльності - суб'єктом господарювання, а також за наслідки, які виникають в результаті порушень законодавства.

Вважати таким, що втратив чинність, інструктивний лист ФДМУ від 09.10.2003 N 10-36-12633.

Заступник Голови Фонду
Д. Парфененко

оценка для банка

 

оценка проекта

КАРТА САЙТА :

 

 

 

оценка недвижимости

оценка бизнеса

оценка стоимости

оценка земли

оценка риска

оценка предприятия

оценка ущерба

оценщик

оценка проектов
оценка имущества
инвестиционная оценка

оценка рисков

финансовая оценка

экономическая оценка

оценка организации

оценка стоимости недвижимости

оценка квартиры

оценка инвестиционных проектов

оценка инвестиций

оценка активов

оценка автомобиля

оценка ущерба

оценка финансового состояния

оценка банков

оценка банка

оценка капитала

оценка эффективности инвестиционной

оценка ущерба

рыночная оценка

оценка компании

провести оценку

оценка инвестиционных рисков

оценка стоимости активов

оценка стоимости компании

оценка стоимости объекта

оценка помещения

судебная оценка

оценка судов

оценка и анализ риска

анализ и оценка рисков

оценка транспортных средств

оценка бизнес плана

оценка стоимости оборудования

оценка стоимости имущества

оценка стоимости участка

оценка дома

оценка кредитного риска

оценка предпринимательского риска

оценка кредитоспособности предприятия

оценка кредита

оценка доходной недвижимости

оценка стоимости акций

оценка материальных запасов

оценка финансового состояния организации

оценка сооружений

оценка производственных запасов

оценка оборотных средств

оценка транспорта

оценка товаров

оценка кредитоспособности

оценка эффективности инвестиционных проектов

оценка квартиры

отчет об оценке

оценка состояния предприятия

оценка производства

оценка деятельности предприятия

услуги оценки

бухгалтерская оценка

оценка акций

оценка стоимости предприятия

проведение оценки

денежная оценка

оценка собственности

оценка финансового состояния предприятия

инновационная оценка

независимая оценка

оценка оборудования

оценка участка

оценка основных средств

оценка ценных бумаг

оценка баланса

оценка рыночной стоимости

коммерческая оценка

экономическая оценка инвестиций

оценка земельных участков

оценка фирмы

оценка машины

оценка заемщика

оценка стоимости бизнеса

оценка банкротства

стоимостная оценка

оценочная фирма

оценка нематериальных активов

оценка хозяйственной деятельности

оценка финансовой деятельности

оценка кредитоспособности заемщика

эксперт оценка

оценка цены

оценка здания

оценка основных фондов

оценка инвестиционной привлекательности

страховая оценка

оценка стоимости недвижимости

оценка объектов недвижимости

оценка интеллектуальной собственности

оценка авто

оценка финансовых активов

оценка бизнеса предприятия

товарная оценка

оценка финансового риска

аудиторская оценка

оценка и экспертиза

оценка инновационных проектов

оценка строительства

 

 

 

 

оценка проекта

 

Скачать

оценка проекта

 

 

 

оценка проекта

 

Фонд Государственного имущества Украины

 

Фонд государственного имущества Украины
письмо

 

 

Наши контакты:

тел.:  (044) 233-27-70

моб.: (067) 117-20-72

         (063) 109-55-90

 

e-mail:

office@allappraisal.com.ua

ICQ: 556600040

Skype: ich-gcp